Luftsportsbokser Hareid

Luftsportsbokser Hareid Nord/Midt/Sør – Stratus Paragliderklubb
Bruk av bokser:
 • Aktivitet innenfor kontrollert luftrom, skal kun skje ved tillatelse fra Møre APP i henhold til avtalen under. Den som får tillatelsen er ansvarlig for å informere andre.
 • Det oppfordres også til å kontakte Møre APP ved aktivitet utenfor kontrollert luftrom.
 • Ved aktivering og stenging av bokser, skal det sendes ut fellesmelding på Stratus’ fellesmeldingstjeneste (se lenger ned)
 • Husk å alltid vær tilgjengelig på telefon, dersom Møre APP må nå deg.
 • Hold kontakt med den som er ansvarlig, enten radio (NLF 154.175 MHz), visuelt, eller på telefon.
 • Hver enkelt har ansvar for å vite at det er lov å fly i kontrollert luftrom. Om du mister kontakten med den ansvarlige, bør du anta at du ikke har lov.
 • Ved aktivitet innenfor kontrollert luftrom, bør det loggføres på Flightlog.org
Kart:

Koordinater på boksene er oppgitt i avtalen under. Se også kart der. For enkelhets skyld, er de lagt inn i Google Maps (under arbeid, og med forbehold om feil): Du finn det her.

Stratus fellesmeldingstjeneste

Fellesmeldingssystem for flyvemeldinger i klubbregi for å melde fra om flyving, trening og annet flyrelatert. Det koster ingenting å motta meldinger. Avsender betaler vanlig sms-pris.

For å melde deg på, gå inn på følgende webadresse fra mobilen din: http://smsgruppe.no/dela/dadx  ELLER send følgende til 2140 fra mobilen du vil registrere "cmd blimed dadx dittnavn" du bytter KUN ut dittnavn med ditt eget navn.

Når du er medlem sender du bare en melding til det nummeret du får oppgitt til gruppen som du BØR lagre. Du trenger ikke skrive avsender eller mottaker.  

Avtale mellom Avinor Flysikring AS og Stratus Paragliderklubb

 1. Generelt
  Denne avtalen er inngått mellom Avinor Flysikring AS avdeling Værnes TWR/APP og Vigra TWR og Stratus Paragliderklubb og omhandler paraglideraktivitet i regi av Stratus Paragliderklubb både i ATS-luftrom klasse G under Møre TMA, i ATS-luftrom klasse C i Møre TMA og ATS-luftrom klasse D i Vigra CTR.
  Aktiviteten drives i regi av Stratus Paragliderklubb: http://www.stratuspg.no/
 2. Boks Hareid Nord, Midt og Sør
  Boks Hareid er delt opp i 3 deler, Nord, Midt og Sør. Området ligger i ATS-luftrom klasse G under den sørvestlige delen av Møre TMA og i ATS-luftrom klasse D, sør i Vigra CTR. For kart se pkt. 5.

  Område Horisontal begrensning Vertikal begrensning
  Hareid Nord*

  621935.0N-0055145.1E
  622101.2N-0054915.5E

  622235.2N-0054856.2E
  622418.1N-0055057.8E

  622511.7N-0055340.0E
  622527.8N-0055710.5E

  622514.4N-0060002.3E
  622157.4N-0060255.0E

  2500 FT AMSL
  GND

  Hareid Midt

  621935.0N-0055145.1E
  622157.4N-0060255.0E

  622052.7N-0060637.3E
  621722.9N-0055735.7E

  3500 FT AMSL
  GND

  Hareid Sør

  621722.9N-0055735.7E
  622052.7N-0060637.3E

  621938.4N-0061054.9E
  621750.0N-0060449.0E
  621333.9N-0060745.4E

  3500 FT AMSL
  GND

  *Område Hareid Nord følger den geografiske utstrekningen av Hareidlandet innenfor og utenfor Vigra CTR. Den horisontale begrensningen på Hareid Nord er kystlinjen og all aktivitet skal foregå over land.

 3. Varsling av aktivitet
  • Før oppstart av aktivitet skal paraglider fra Stratus Paragliderklubb kontakte Møre APP på telefon 74 82 58 00/01 for gjensidig informasjon/briefing.
  • Dersom ikke annet er avtalt gjøres tilsvarende etter avsluttet flyging.
  • Opphold i planlagt flyging eller avvik fra denne skal meddeles Møre APP.

 4. Operasjoner
  • Flyging i høyder over Hareid Nord, Midt eller Sør sin øvre begrensning eller flyging i Hareid Nord innenfor Vigra CTR (ATS luftromsklasse D), tillates kun etter forhåndsavtale og innhentet klarering fra vakthavende flygeleder på Møre APP og med de vilkår som Møre APP fastsetter.

  • Ved flyging over Hareid Nord, Midt eller Sør sin øvre begrensning (ATS luftromsklasse C), eller ved flyging i Hareid Nord innenfor Vigra CTR (ATS luftromsklasse D) skal paraglidere til enhver tid være tilgjengelig på et telefonnummer som avtales pr. telefon ved aktivering.

  • Møre APP vil informere ikke-deltagende VFR flyginger som flyr i nærheten av paragliderområdet om at aktiviteten foregår på radiofrekvens 129,325 MHz.

 5. Kart over Boks Hareid

  kart avtale

 6. Avtalens gyldighet
  Denne avtalen gjøres gjeldende fra 15. juli 2016 og løper inntil avtalen blir oppsagt av en av partene med minst 3 måneders varsel. Avtalepartene har til intensjon å evaluere avtalen med passende mellomrom.


  signatur avtale