Runde

I fredningstiden er det tillatt å fly innenfor de røde "sirklene". De er tegnet inn på grunnlag av erfaring med løftbelte på hang. Ved termikk kan man fly på hele øya, så lenge man ikke krenker fredningsbestemmelsene. (Stort kart her)

TMA=762 meter

Utenfor fredningstiden er det tolket slik at det også er lov å fly i fredningssonene (grønn).

Vestsiden er ikke anbefalt grunnet mye hekkende fugl og ingen landinger.