Paragliding er en luftsport. Paraglideren er en videreutvikling av fallskjermen som fant sted på slutten 1980-tallet.

En paragliderpilot kan benytte termikk eller laminær luftstrøm ved en åsside til å holde seg oppe.

Piloten kan da fly i flere timer og legge bak seg en distanse på flere mil. Det er også utviklet motorer til å bruke på paraglidere.

I Norge og på verdensbasis er det konkurranser i paragliding. Enten akrobatikk- eller distanseflyging.

Norsk og Nordisk rekord i fri distanse med paraglider er 235,6 km, satt av Daniel Bjørkås 3. juli 2008.

Verdensrekorden i fri distanse med paraglider er 502,9 km, satt av Nevil Hulett, med start i Copperton, Sør Afrika og landing i Lesotho den 14 Desember 2008.

Paragliding er en del av Hang- og paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund. Alle som vil utøve paragliding lovlig i Norge må gjennomføre et kurs i regi av en tilsluttet paragliderklubb, og være medlem i Hang- og paragliderseksjonen ved Norges Luftsportforbund. Eller inneha tilsvarende sertifikat utstedt av organisasjoner tilknyttet CIVL og FAI. Det finnes 43 paragliderklubber rundt om i Norge, og de fleste av disse holder jevnlig kurs for nybegynnere.

Første kjente flygning med paraglider i Norge den 26. februar 1987 på Skeikampen av Leif Winje.