• Skafjellet
  • Latest News
  • Lookbook

Utstyr

En paraglidervinge består av to lag tøymateriale knyttet sammen av internt støttende tøymateriale på en måte som gir paraglideren form som en rekke av celler. Ved å la de fleste cellene være åpne i forkant, og alle lukket i bakkant, vil innkommende luft skape skape et overtrykk inne i vingen og således opprettholde vingens form.

Denne formen er en typisk vingeform.

Piloten er tilkoblet under vingen via et nettverk av liner med kaskadekoblinger. Linene kulminerer i to sett'raisere' (venstre og høyre). Raisere har typisk 4 sett med liner (A,B,C,D) i tillegg til bremseliner. Hver raiser har koblingspunkt hvor pilotens seletøy tilkobles ved bruk av karabiner.

Piloten er spent fast i seletøyet og kan bytte mellom sittende og stående posisjon som han selv ønsker. Moderne seletøy er designet for å være meget komfortable i sittende posisjon, og mange piloter mener det er som å sitte i en lenestol.

En reservefallskjerm er typisk knyttet til seletøyet.

Paraglidervinger har typisk et areal på 25-35 m2 med et vingespenn på 8-12 meter og veier 3-7 kg. Total vekt for vinge, seletøy, reservefallskerm instrument og hjelm er 12-18 kg.

Glidetallet for vinger tilpasset rekreasjonell bruk er typisk 8:1, mens moderne konkurransevinger kan ha et glidetall på 11:1. Til sammenligning har en fallskjerm typisk glidetall på 3:1. En hangglider har gjerne et glidetall på 15:1, mens noen seilfly kan oppnå glidetall opp mot 60:1. En Cessna 152 med motor på tomgang har et glidetall på 9:1.

En paraglider vil typisk steile ved ca. 21 km/t, mens maks hastighet er gjerne rundt 52 km/t. For sikker flyging vil hastighetsintervallet være mindre.

Moderne paraglidervinger er laget av lufttette materiale som Porcher Sport og Gelvenor, med liner laget i Dyneema/Spectra eller Kevlar/Aramid.

Ved lagring og transport er vingen som oftest foldet inn i en ryggsekk sammen med seletøyet.

Tandemparaglidere er større enn vanligere paraglidere, og gjør det mulig å ta med en passasjer. Disse vingene har gjerne større trimhastighet, større indre trykk og noe høyere synkhastighet enn paraglidere beregnet for kun en person.

Gerianger Acro Jam

Gerianger Acro Jam

Mai 2014
Gerianger Acro Jam

Gerianger Acro Jam

Mai 2014
Løkken, Danmark

Løkken, Danmark

Juli 2001
Løkken, Danmark

Løkken, Danmark

Juli 2001
Nigel's Place, Marokko

Nigel's Place, Marokko

Februar 2014
Nigel's Place, Marokko

Nigel's Place, Marokko

Februar 2014
Nigel's Place, Marokko

Nigel's Place, Marokko

Februar 2014
Gerianger Acro Jam

Gerianger Acro Jam

Mai 2014